Cornerstone Opportunity: Administrativní budovy

Administrativní budovy

Kancelářský trh má za sebou rekordní rok, přičemž Praha figuruje v souhrnných evropských statistikách na čelním místě. Klesá neobsazenost, ubývá volných prostor, zvyšuje se nájemné a stoupá poptávka po kvalitních nemovitostech. Cornerstone Opportunity nabízí potenciál zajímavého výnosu z profesionálně spravovaných kancelářských nemovitostí. Možnost podílet se na růstu hodnoty nemovitosti a nájemních smluv při zvýšené inflaci a možnost diverzifikace s ohledem na počet nájemních smluv. Kancelářské budovy mají v nájmu renomované korporace, kde pravděpodobnost dodržení nájemních smluv je velmi vysoká. I v případě dočasného výpadku cash flow fondu zůstává fond, a tedy i vy, vlastníkem nemovitosti, která představuje hodnotu minimálně v podobě samotné nemovitosti a pozemku. Kancelářský trh má za sebou rekordní rok, přičemž Praha figuruje v souhrnných evropských statistikách na čelním místě. Pražský kancelářský trh potvrdil reálné dopady růstu zájmu firem o nové kanceláře. Předně jde o pokles neobsazenosti a zvyšující se nájemné. Ačkoliv na pražský trh přibylo během roku 2017 146 000 čtverečných metrů nových kanceláří, zásadně ubylo volných prostor. Neobsazenost poklesla o třetinu na 7,5 procenta. Pokud jde o zvyšující nájemné na pražském trhu, netýká se jen centra, ale de facto všech městských částí, v průměru pak dochází k meziročnímu růstu o cca 5 %. Ty nejvyšší (prime rent) se už dostávají přes hranici 21 EUR/m2/měsíc. Nárůsty nájemného jsou vidět i u kanceláří kategorie B, a to v intervalu 0,5 -1 EUR za čtverečný metr a měsíc. I přes pozvolný růst nájmů zůstávají pražské kanceláře v rámci Evropy velmi atraktivní, a to i pro nové nájemce.
Scroll to Top