Portfolio fondu Cornerstone Opportunity tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, dluhové cenné papíry a instrumenty peněžního trhu.

Scroll to Top