Cornerstone Opportunity: Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy hrají v portfoliu podfondu Cornerstone Opportunity spíše vedlejší roli. Důvodů je hned několik. Český trh je zaplaven nekvalitními dluhopisy, které sice nesou vysoký výnos, ale kreditní riziko emitenta je absolutně nepřijatelné. Je až s podivem, kdo všechno si dovolí vydat dluhopis a dokáže přesvědčit investora, aby si jej koupil. Investujeme do korporátních dluhopisů střídmě nejen z důvodu naší konzervativnosti, ale i proto, že nejsme klasický dluhopisový fond, a nevidíme naši přidanou hodnotou v investování prostředků investorů do nástrojů, které jsou běžně dostupné na sekundárním trhu. Kvalitních korporátních dluhopisů není mnoho a jejich výnos do splatnosti je hluboko pod cíleným výnosem podfondu Opportunity. Smysl vidíme v účasti na primárních emisích vybraných emitentů, kde kupujeme za ceny, kdy kupónový výnos odpovídá výnosu do splatnosti. Veřejně obchodovatelné dluhopisy držíme jako zdroj likvidity, a pokud tržní cena výrazněji posílí a výnos do splatnosti klesne pod sledovanou úroveň, realizujeme zisk prodejem dluhopisů.
Scroll to Top