Mezaninové financování

V případech, kdy již firmě nestačí běžné bankovní úvěry, není dostatečně velká na vydání korporátních dluhopisů nebo nechce rozdrobit akcionářské podíly, může být vhodným zdrojem dalšího kapitálu mezaninové financování. Většina mezaninového financování má zpravidla o jeden až dva roky delší splatnost než tradiční úvěr a zároveň výrazně vyšší úrokovou sazbu. Mezaninové financování poskytují zejména speciální mezaninové fondy, jejichž cílem není stát se dlouhodobým akcionářem, ale dosáhnout určité fixní návratnosti svého kapitálu ve stanovené době.
Scroll to Top