Cornerstone Opportunity: Private Equity

Private equity / Venture Capital

Private equity a Venture capital představují investice soukromého kapitálu do veřejně neobchodovatelných společností. Zatímco private equity fondy investují do zavedených společností, většinou tradičního průmyslu, preferují majoritní podíl, aby mohly rozhodovat o všech významných událostech a eliminovaly případná rizika spojená s exitem ze společnosti, venture capital fondy kupují minoritní podíly v mladých firmách („start-upech“, nejčastěji IT), které potřebují kapitál, nicméně entuziasmus a nadšení zakladatelů jsou pro jejich rozjezd naprosto zásadní. V České republice působí desítky fondů a investičních skupin, které se zaměřují na tyto typy investic. Investujeme pouze s těmi, které osobně známe, věříme jim, a kteří již historicky prokázali svoji odbornost a profesionalitu úspěšnými prodeji firem.
Scroll to Top