Cornerstone Opportunity: Zemědělská půda

Zemědělská půda

Zemědělská půda je základní a nenahraditelný výrobní faktor, jehož hodnota je podložená schopností pěstovat na něm potraviny. Půdní fondy vykupují stovky špatně pronajatých malých pozemků od drobných vlastníků, ty scelují do větších celků a následně pronajímají za výrazně vyšší pachtovné. Hodnota investice půdních fondů narůstá nejen příjmem z pronájmů, ale i přeceněním vlastněné půdy, neboť hodnota větších výměr lépe pronajatých pozemků je neporovnatelná s nákupní cenou polí od drobných vlastníků.
Scroll to Top